Normativa

Espai

 • Espai de treball del LABMAQ d’ús exclusiu per estudiants i professors de l’ETSAB.

 • Les activitats que es duguin a terme en el LABMAQ han de tenir relació directa amb la docència i/o els estudis que es realitzen a l’ETSAB.

 • La presència a l’espai del LABMAQ suposa l’acceptació d’aquesta Normativa, de les indicacions del personal del LABMAQ, de les instruccions d’ús de les màquines i de l’ús dels Equips de Protecció Individuals prescrits.

 • El LABMAQ no assumirà cap responsabilitat pels accidents causats per manca de compliment del punt anterior.

 • Un cop fets els treballs amb les màquines, el muntatge de les maquetes es farà fora de l’espai del LABMAQ.

 

Ús

 • En cas de necessitat, el personal del LABMAQ tindrà prioritat en l’ús de les màquines per davant dels estudiants i professors.

 • Es recomana portar la roba (bufandes, mocadors, polseres,..) i els pentinats ben recollits per evitar atrapaments durant el funcionament de les màquines .

 • Només pot haver-hi una persona per màquina.

 • Abans d’utilitzar cada màquina cal llegir les INSTRUCCIONS D’ÚS. Si encara hi ha dubtes consulteu al personal del LABMAQ.

 • En finalitzar el treball cal netejar l’espai i les eines utilitzades i llençar les restes de material als cubells disposats per això.

 • No es permet fer tasques de pintura en l’espai del LABMAQ.

 • No es permet menjar ni beure ni fer altres tasques no directament relacionades amb l’elaboració de maquetes com parlar pel mòbil.

 • El LABMAQ no es fa responsable dels objectes personals oblidats.

 • Qualsevol comportament inadequat o incompliment de les normes serà motiu d’expulsió.

 

Préstec

 • El préstec de les eines del LABMAQ és exclusivament a estudiants i professors de l’ETSAB que deixaran el carnet de la UPC al taulell durant el préstec. Això implica que la responsabilitat és unitària i intransferible.

 • Es limita el préstec a 1 hora de durada i a 2 eines simultànies. Es pot repetir durant la mateixa jornada en cas de disponibilitat. Al final de la jornada es tornaran totes les eines.

 • Les eines prestades es faran servir exclusivament ser dins de l’espai del LABMAQ.

 • Les eines s’han de tornar en les mateixes condicions que en el moment del préstec. Si es trenquen broques o fulles de serra o es gasten de principi a fi recanvis fungibles com paper de vidre o discs de tall, es cobraran segons la tarifa.

 • Si l’eina s’extravia o inutilitza, l’usuari/a haurà de reposar-la per una altra igual o similar o abonar el preu de cost.

 

Cues pel tall làser i fresadora

 • Els treballs s’enviaran per correu-e seguint les instruccions específiques per a cada cas.

 • L’ordre d’execució dels treballs serà en estricte ordre d’arribada al correu-e.

 • Un cop acabades les feines s’avisarà a l’usuari/a per correu-e.

 

* Qualsevol altra situació aquí no prevista es decidirà pel criteri del Responsable del LabMaq.