Instruccions per al servei de fresadora


Enviament del document

Per a un fresat en 2D enviar per correu-e un arxiu format DWG a: laboratori.maquetes.etsab@upc.edu indicant el material, gruix i dimensions del bloc de material a utilitzar. La fresadora admet material de dimensions màximes 1500x740X75 mm però els vectors no poden superar els 1480x705x75mm. Es pot fer pressupost previ amb l'arxiu enviat. Quan estigui feta la peça es respondrà el correu-e per confirmar que ja es pot recollir.

Per a un fresat en 3D enviar per correu-e un arxiu format STL.

No s’accepten documents en memòries USB.

 

Dibuix

Opció 1: POLILINIES 2D per a traçats senzills (lletres, peces planes,..)

Les línies de dibuix de tall i rebaix han de ser POLILÍNIES, i no hi ha d’haver res més al dibuix que els perímetres de tall i rebaix.

En el cas del gravat, les línies poden ser línies simples. Si es fa sobre una superfície rebaixada, les línies de gravat no poden arribar fins el límit d’aquesta i s’haurà de deixar un marge de 3mm de tolerància. Si el gravat arriba fins el límit de tall de la peça, la línia de gravat s’ha d’estendre uns 2-3mm per evitar cantells arrodonits.

El dibuix s’ha d’organitzar en capes anomenades com el procés de mecanitzat: tall, rebaix o gravat i la profunditat en mm. S’agruparan en la mateixa capa totes aquelles línies o polilínies que corresponguin a un mateix procés de mecanitzat, encara que siguin peces diferents. En el cas del rebaix i el tall, cal d’especificar si és per l’interior o l’exterior de la polilínia.

Ex: rebaix_interior_2mm, tall_exterior_5mm *(en el cas del tall la profunditat ha de ser la mateixa que el gruix del material)

En el cas del gravat cal especificar l’amplada del gravat (que equival al diàmetre de la broca) i la profunditat. Ex: gravat_1mm__prof_0,5mm

Hi haurà tantes capes com processos de mecanitzat. Els colors de capa no són importants.


Opció 2: SÒLIDS 3D per a models complexes (parts de ciutat, conjunts d'edificis, topogràfics,...)

El dibuix ha de ser un únic objecte “solid” al que se li pugui obtenir el volum amb l’ordre d’Autocad: _massprop, no han de ser superfícies, malles ni linies dibuixades en 3 dimensions.

Les peces han de mesurar en mm el que es necessiti per a l’escala escollida de la maqueta i hauran d’estar separades entre elles aproximadament el doble del diàmetre de la broca escollida per permetre el pas entre les peces. Cal tenir en compte que en talls i rebaixats interiors sempre quedaran les cantonades arrodonides amb el radi de la broca.


Material

En ambdós casos cal portar un material de dimensions suficients per inscriure les peces dins del material deixant un marge de 15mm per tot el voltant (XY) i 10mm en la dimensió Z.

Diàmetres de broques disponibles: 8mm, 6mm, 4mm, 3mm, 2mm, 1mm

 

Recomanacions

L’opció més ràpida i, per tant més econòmica, és utilitzar una broca grossa (p.e. 6mm) i fer una sola passada de rebaix. Si hi ha superfícies inclinades o corbades quedaran esglaonades. Per suavitzar-les cal fer segones i terceres passades d'acabat i s’amplia el temps del treball. Si hi ha racons a rebaixar menors que el diàmetre de la broca a utilitzar la màquina no hi entrarà. Si es volen fer aquests racons petits cal utilitzar una broca de diàmetre menor però llavors s’amplia el temps del treball.