Instruccions per al servei d'impressió 3D

 

El LabMaq incorpora des del 1 de març de 2017 el Servei d'Impressió 3D per tal que els estudiants puguin imprimir els models que dissenyin mitjançant programes de CAD.

Imprimir les peces en 3D és una altra manera de comprovar l'ergonomia, funcionalitat i aparença dels dissenys. Les eines de CAD ens donen una primera visualització dels projectes però sempre està bé poder obtenir un prototip físic per tal de verificar altres aspectes que el món virtual no permet.

 

Modelat en 3D

 • Es pot fer amb AutoCad, Rhinoceros, 3Ds Max, SketchUp o altres software’s de modelat 3D.

 • Les mesures dels costats a i b de les peces han de ser de mínim 1 mm quan l'alçada (h) sigui inferior a 5 mm. Per a alçades (h) majors de 5 mm (pilars o murs) a i b han de ser de mínim 2,5 mm.

 • La superfície màxima d'impressió és de 205x290mm i 210mm d'altura en el cas de les impressores SIGMA i de 415x290mm i 210mm d'altura en el cas de la impressora SIGMA-X..

 • La inclinació màxima respecte la vertical és de 45 graus, angles majors poden aguantar-se amb l’ajut de suports però l’acabat no serà tant bo.

 

Exportació a STL (estereolitografia)

 • Qualsevol dels programes esmentats anteriorment permet exportar en format STL. En el cas de SketchUp cal instal·lar un plugin (dins de SU > ventana > extension warehouse > SketchUp STL).

 • Les peces han d’estar definides en mm amb la dimensió adequada per obtenir l’escala desitjada.

 • Per imprimir més d’un objecte alhora (respectant la superficie màxima de cada impressora) caldrà que ordeneu les diferents peces en un mateix pla horitzontal i amb la orientació més adequada per a la seva impressió.

 • Per a les impressions amb la impressora SIGMA de doble extrusor cal generar dos arxius STL però amb únic i comú sistema de referència.

 • És recomanable escollir l’exportació estàndard que ofereixi el programa. Exportar amb alts graus de precisió no sempre ajuda i pot fer més lentes les impressions sense garantir cap millora en la qualitat de la peça impresa.

 • Hi ha visors gratuïts que permeten veure arxius STL i d’aquesta manera es pot comprovar que l’exportació és correcta.

 

Enviament del model 3D

 • Cal enviar els arxius a impressio3d.etsab@upc.edu especificant el material i el color i, prèvia comprovació de l’arxiu, respondrem el més aviat possible amb el pressupost en funció del material i del volum de la peça i amb una estimació de la data d’entrega.

 • Un cop rebuda la confirmació es posarà la comanda a la cua de tasques.

 

Materials

 • El PLA és el material més habitual i més senzill d’imprimir. Es disposa d’una ampli ventall de colors amb aquest tipus de filament: blanc, negre, diversos grisos, groc, taronja, vermell, granate, blau i verd.

 • L’ABS és un material amb millors característiques mecàniques i tèrmiques però la seva impressió és més dificultosa i menys recomanable si la peça no s’ha de sotmetre a esforços importants. Actualment només disposem de color negre.

 • Els Colorfabb Specials són un nou tipus de filaments PLA que contenen fibres o traces d’altres materials. La seva impressió és més complicada i la precisió de les peces que poden imprimir-se és menor que en el cas del PLA. Actualment només disposem de Woodfill (imitació fusta).

 • El PVA és un material que es dissol en aigua i ideal per imprimir suports. Només s’utilitza en el cas de la SIGMA.