Laboratori de Maquetes (LabMaq)

Español  ·  English

Cap de l'Àrea

Núria Ginés García

Equip

Xavier Ferrer Masip (responsable)
Isa Gismero Torta (becària)
Inés López Rodriguez (becària)
Sandra Segarra Ventura (becària)
Andrea Masgoret Rodriguez (becària)
Marina Serra Queralt (becària)
Berta Muñoz Arredondo (becària)
Carla Rodríguez Uviedo(becària)
Laia Bores Barcena(becària)

Contacte


Tel: +34 93 401 6353
Edifici DSA (ETSAB), S1

Adreça postal
ETS Arquitectura de Barcelona
Laboratori de Maquetes
Av. Diagonal, 649-651
08028 Barcelona

Missió

La nostra missió és donar servei d’assistència als estudiants i al PDI de l’ETSAB en tots els temes relacionats amb l’elaboració de maquetes i/o prototips provinents de la docència i de la recerca que es fa a l’Escola posant a disposició dels usuaris les eines i els materials per a assolir l’objectiu comú d’excel·lència en la recerca i la formació de professionals de l’Arquitectura.

Els serveis que donem són assessorament, resposta tècnica i guiatge als usuaris en relació amb la selecció dels materials, les tècniques i l’ús de les eines més adients per les feines a fer en cada cas.

Les tècniques especialitzades que oferim són:

  • Tall i gravat làser sobre diferents materials plans de gruixos reduïts de les geometries en 2D aportades pels usuaris.
  • Impressió mitjançant fusió de filament dels models 3D aportats pels usuaris.
  • Fresat amb control numèric de diferents materials per a l’obtenció dels models i/o peces dissenyades tant en 2D com en 3D.
  • Venda de materials i eines per a l’elaboració de les maquetes.