Equipament informàtic i multimèdia a les aules i espais docents

Les aules i sales destinades a la docència, a pràctiques o a esdeveniments diversos, estan dotades d'equipament informàtic i multimèdia, amb connexió a internet i cobertura wifi.

Per a qualsevol incidència amb l'equipament informàtic o multimèdia, cal dirigir-se al Servei TIC de l'escola, obrint un tiquet a Demana ETSAB - Suport TIC o trucant al 93 401 6321 dins l'horari d'atenció al públic. Per altres tipus d'incidència cal contactar amb Consergeria.